Voorwaarden FTA


 • Football Talent Academy (verder in document genoemd FTA) en haar medewerkers doen hun uiterste best om de modules een succes te laten zijn. De overeenkomst tussen FTA en speler/ouder is geldig en treedt in werking als het inschrijfformulier op internet via www.footballtalentacademy.nl volledig is ingevuld en de factuur is betaald.
 • De betaling van een trainingssessie van FTA moet in één keer worden voldaan voor aanvang van de eerste training.
 • Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar wordt getraind. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende persoon door FTA geschorst of verwijderd.
 • FTA stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.
 • FTA stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. FTA is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de speler.
 • Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende trainingssessie.
 • Bij ziekte, blessure of afwezigheid dient de speler zich minimaal 1 dag voor aanvang van de training telefonisch/per app af te melden bij de trainer.
 • FTA verplicht zich de trainingen te laten begeleiden door deskundige trainers en stagiaires in opleiding.
 • Indien door weersomstandigheden (bijvoorbeeld storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze training ingehaald na de laatste training van de module.
 • Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor FTA.
 • De speler is verplicht gedurende de trainingssessie in kleding van FTA te trainen. Tevens dient hij/zij 10 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de speler in andere kleding verschijnt wordt hij/zij niet tot de training toegelaten.
 • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.
 • FTA behoudt zich het recht voor, geplande trainingssessies uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van FTA te gering aantal spelers of een onbruikbaar trainingsveld.

Open chat
1
Hey voetbalfan,

Met welke FTA vraag kunnen wij je helpen? Binnen 24 uur geeft FTA je een reactie. Kan je zolang niet wachten? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Powered by